Simposi: "Realitat museística i diàleg euroregional. Estat actual i perspectives de futur"

Inscripció al simposi "Realitat museística i diàleg eurorregional..."

Informació

El seminari es desenvoluparà de forma presencial.

Els dies 18 i 19 al Museu de Mallorca (Carrer de la Portella 5, Palma) i el dia 20 a Can Balaguer (Carrer de la Unió, 3, Palma).

Cartell  i programa

És una activitat gratuïta.

 


Inscripció.

Per obtenir un certificat d'assistència és necessaria la inscripció prèvia i assistir al 80% de les sessions previstes.  

(*) Els camps marcats amb * són obligatoris

Sí    No

 

Rebreu una confirmació de la vostra inscripció en un termini de 24 hores.

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l'autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.